Съгласие за извеждане на дете (детей) в чужбина

Аз, Фамилия, име, бащино име на заявителя, Дата на раждане на заявителя, Паспортни данни на заявителя, живеещ на адрес: Адрес на заявителя, давам своето съгласие за извеждане на фамилно име, собствено име, бащино име на детето Дата на раждане на детето придружено от Фамилия, име, презиме на придружителя, в Държава, в която излиза Цел на пътуването за срок от Дата на излизането до Дата на приключване на пътуването.

Усиновяване или забавяне на Фамилия, име, презиме на детето зад границата на Руската Федерация не се предвижда.

Заявител Иванов Иван Иванович

Дата 01-01-2016
Заверить перевод Живой печатью бюро переводов Фларус

Подготовлено с помощью системы TemplateTranslation.ru компании Фларус